พิมพ์

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและรับรางวัล CSR-DIW Award 2019 & CSR Beginner Award 2019

62. 09. 20
posted by: user
ฮิต: 970

งานรบรางวล CSR

Eco Innovation Forum 2019

 Way to Smart and Sustainable Eco Industrial Town

ระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2562

ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

 

              ซึ่งภายในงานจะมีพิธีการมอบเกียรติบัตรให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปี 2562 โอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนของบริษัทฯ ให้เกียรติเข้าร่วมรับเกียรติบัตร ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา12.15 น. – 16.00 น. และขอเรียนเชิญผู้แทนบริษัทหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว สามารถลงทะเบียน เข้าร่วมงานได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

                    >> สำหรับลงทะเบียนเข้ารับรางวัลสถานประกอบการผ่านการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปี 2562 (1 ท่าน ต่อ 1 สถานประกอบการ)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOXaCwa42l2qdGMgPdExB2P4BC-wEe87F_SC8jqUWWdUw8VA/viewform

                   >> สำหรับบุคคลทั่วไป: https://www.zipeventapp.com/e/eco-innovation-2019