พิมพ์

ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม

63. 01. 21
posted by: user
ฮิต: 2351

PR   PR 1 
PR 2

  เกณฑ คดเลอก ดเดน CSR 2563

 

       ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สมัครเข้ารับการคัดเลือก รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น
ประจำปี พ.ศ.2563 ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม
 
   - สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (รับสมัครถึง 28 ก.พ. 2563)
    ---> ใบสมัคร (PDF) - http://bit.ly/2u6r1KJ
    ---> ใบสมัคร (WORD) - http://bit.ly/36YmpFi
 
    - ติดต่อและสมัครได้ที่
    >> ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบใบสมัคร ได้ที่ กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
     >> หรือส่งทาง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
     - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
     >> นายรักชัย สิทธิภาคย์ / นายวัทธิกร จำปีเพชร / นางสาวไพรัตน์ ศรีชัยนาท / โทรศัพท์ 0 2202 4025, 0 2202 4143 / โทรสาร 0 2354 3114 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
     -ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
     >คำสั่ง 2/2562 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น 2563
     -->http://bit.ly/30qbwJV
     >คุณสมบัติผู้สมัครและหลักเกณฑ์การคัดเลือก
     -->http://bit.ly/2tdmqXo
     >แผนการดำเนินการจัดงาน
      --> http://bit.ly/30DXJiQ
     >รูปแบบการจัดทำเอกสารประกอบใบสมัคร
      --> การจัดทำเอกสารประกอบใบสมัคร > http://bit.ly/2O2F6jx
      --> PDF_รูปแบบการจัดทำรายงาน > http://bit.ly/30UQjYV
      --> WORD_รูปแบบการจัดทำรายงานประเภทรางวัล > http://bit.ly/30UQtiZ