3 ผลิตกระดาษแข็งเคลือบขาวและกระดาษแข็งสำหรับแผ่นยิปซัม ที่ที่ตั้ง : 99 หมู่ 6 ถ.แสงชูโต (สายเก่า) ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ : 0-3461-5000-20 โทรสาร : 034-615-076 เว็บไซต์ : http://www.tupi.co.thbttom
 1 ผลิตกระแสไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ที่ตั้ง : 11 ถ. ไอห้า นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทรศัพท์ : 02-6701500 โทรสาร : 02-6701548-9 เว็บไซต์ : www.glow.co.thbttom

 

 2 ผลิตกระจก ที่ตั้ง : 200 หมู่ 1 ถ. สุขสวัสดิ์ ต. ปากคลองบางปลากด อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์ : 02-815-5000 โทรสาร : 02-815-5418 เว็บไซต์ : agc-flatglass.co.thbttom
 3 ผลิตกระดาษชนิดต่างๆ และเยื่อกระดาษจากเศษกระดาษ ที่ตั้ง : 131 หมู่ 2 ถ. ปู่เจ้าสมิงพราย ต. สำโรงกลาง อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ : 0-2754-2100 โทรสาร : 0-2754-2118bttom
 4 ผลิต ผลิตภัณฑ์จาก MIXED C4 (ได้แก่ MTBE BUTENE – 1) และผลิตภัณฑ์พลอยได้ซึ่งเป็นเชื้อเพลิง ที่ตั้ง : เลขที่ 5 ถนน ไอ – เจ็ด ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมือง จังหวัด ระยอง 21150 โทรศัพท์ : 038 - 698698 โทรสาร : 038 - 698699 เว็บไซต์ : www.bst.co.thbttom
 5 ทำอาหารสัตว์ ที่ตั้ง : 57 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด กม.21 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ. สมุทรปราการ โทรศัพท์ : 02-3128333-41 โทรสาร : 02-7400303bttom