logo
63. 11. 16
posted by: Super User
ฮิต: 41
วันที่ 21 มกราคม 2558 นายศักดา พันธ์กล้า รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมการประชุมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี นายประสม ดำรงพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องชฎา แกรนด์ บอลรูม โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร
Read More: การประชุมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม...
63. 11. 16
posted by: Super User
ฮิต: 153
5 1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดพิธีมอบรางวัล “โครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน (CSR-DIW)”ขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมไบเทค
Read More: กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดพิธีมอบรางวัล...