Copyright 2020 - Custom text here

ข่าวสารกิจกรรม

นายมูเนะฮิโระ ฟูกุดะ และ ดร.เดชา พิมพิสุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญ JICA PRTR Phase II จัดการประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินการดำเนินงานโครงการ PRTR II (สมุทรปราการ)

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายมูเนะฮิโระ ฟูกุดะ และ ดร.เดชา พิมพิสุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญ JICA PRTR Phase II จัดการประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินการดำเนินงานโครงการ PRTR II ให้กับเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชัชพงษ์ ศิริรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารจัดการความขัดแย้ง และเจ้าหน้าที่ กอน. เข้าร่วมประชุมสัมมนา ณ ห้องประชุม Mayor ชั้น 1 โรงแรมเมซัน เพลส จังหวัดสมุทรปราการ

1573791098058.jpg 1573801713311.jpg

1573819011610.jpg 1573818951489.jpg


กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทร. 02-202-4000, 4014 โทรสาร 02-354-3390
f t g m