ข่าวสารกิจกรรม

ดร.เดชา พิมพิสุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญ JICA PRTR Phase II จัดการประชุมปรึกษาหารือในโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตรวจสอบกลิ่น

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.เดชา พิมพิสุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญ JICA PRTR Phase II จัดการประชุมปรึกษาหารือในโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตรวจสอบกลิ่น โดยมี เจ้าหน้าที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด และสำนักงานตำบลบ้านฉางเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 405 ชั้น 4 อาคารสำนักงานเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง

1.jpg 2.jpg

3.jpg 4.jpg