ข่าวในประเทศ

การฝึกอบรมตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดฉะเชิงเทรา

การจัดฝึกอบรมตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องไพลิน โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี ผศ.ดร.เพ็ญศรี วัจฉละญาณ ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นวิทยากรในการประชุม มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน